Greetje Kauffeld Erelid!


Foto: Dana Hoyer

Aan de vooravond van haar zestigjarige carrière als zangeres, is Greetje Kauffeld tot erelid benoemd van de Nederlandse Sinatra Society.

Zondagmiddag 11 december 2016 ontving zangeres Greetje Kauffeld de oorkonde van het erelidmaat-schap van de Nederlandse Sinatra Society (ISSH). Deze werd tijdens de kwartaalbijeenkomst in Amsterdam aan haar uitgereikt door twee bestuursleden.

De oorkonde luidt dat Greetje, ‘naast het zingen van Nederlandse en Duitstalige liedjes, één van Neder-lands belangrijkste vertolkers is gebleven van de Jazz en het American Songbook repertoire.

Geïnspireerd in haar jonge jaren door Frank Sinatra en Doris Day, verwierf zij de kwaliteit om dicht bij haar luisteraars te komen. Een zingende actrice, met een voorliefde voor het verse, een zangeres die je ontroert of laat lachen. Haar frasering, inlevingsvermogen en uitspraak, hebben haar de zangkwaliteit gebracht waar het bij een goede performance allemaal om draait; Greetje Kauffeld zingt geen liedje: ze is het! Op deze wijze heeft zij de doelstelling van onze Society mede helpen realiseren’.

Ter gelegenheid van haar jubileum komt volgend jaar een CD met nieuwe opnamen van de grand lady of jazz uit.

Eerder benoemde ereleden waren en zijn:
Frank Sinatra (Ere Voorzitter)  †
Willem Duys †
Eddy Doornbos †
Cor Franc (zie website)
Cor Baan (†)